geriatrie - Olomouc

Zdravotnická zařízení v oboru jsou k dispozici v těchto obcích:  Olomouc

Geriatrie se zabývá problematikou zdravotního a funkčního stavu ve stáří, zvláštnostmi chorob, jejich diagnostikování a léčení u starých lidí. Obor vychází z vnitřního lékařství, které doplňují poznatky z neurologie, psychiatrie, fyzioterapie, ergoterapie a ošetřovatelství. Geriatrická práce je týmová a vychází z komplexního geriatrického hodnocení pacienta. Geriatrická medicína je diferencovaná - má svou problematiku akutní, chronickou i paliativní. Zvláštní pozornost je věnována stařecké křehkosti a geriatrickým syndromům, anorexii, demenci, inkontinenci a jiným projevům stáří. Součástí geriatrie je také tzv. dlouhodobá péče (long-term care), komplexní zdravotně sociální péče o nemocné s funkčně závažným chronickým zdravotním postižením.

CTCenter MaVe s.r.o.

Telefon: +420723060899

Adresa: Na Šibeníku 914 / 1 Nová Ulice , Olomouc

více